Obiectivele specifice ale proiectului

Principalele obiective ale proiectului

Obiective specifice

Crearea unui nucleu de competență științifică de înalt nivel în onco-imunologie, având la bază ingineria celulelor NK și generarea de constructe CAR-NK pentru tratamentul cancerului.

Dezvoltarea de resurse umane competitive în cercetare și crearea unui mediu de cercetare dinamic pornind de la resursa umană actuală a centrului la care se vor adăuga noi locuri de muncă pentru cercetători postdoctorali, doctoranzi, și tehnicieni de laborator.

Dezvoltarea unui prototip experimental de celule CAR-NK capabile să recunoască și să distrugă celulele tumorale în mod specific.

Asigurarea transferului de competenţe între mediul academic şi cel industrial.

Asigurarea transferului rezultatelor proiectului în economie prin două brevete bazate pe generarea de constructe CAR-NK, cu perspective de dezvoltare ulterioară ca metodă de tratament în cancer.

Promovarea Cercetării Calitative, prin prezentarea rezultatelor proiectului în 6 lucrări științifice publicate și prin depunerea a cel puțin unei aplicații la programul Horizon 2020 în timpul celor 48 de luni ale proiectului CAR-NK.

Proiectul CAR-NK se desfășoară în Centrul de terapii genice și celulare în tratamentul cancerului OncoGen - Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara