Proiectul CAR-NK

Oncoimunoterapie cu celule naturale killer purtătoare de receptori himerici de antigen CAR-NK

Date generale CAR-NK

Oncoimunoterapie cu celule Natural Killer purtătoare de receptori himerici de antigen CAR-NK

Proiectul „Oncoimunoterapia cu celule Natural Killer purtătoare de receptori himerici de antigen” (cod SMIS 103662)   se desfășoară în perioada 01.09.2016 – 31.08.2020 în Centrul de terapii genice și celulare în tratamentul cancerului – OncoGen din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brinzeu” Timișoara, în baza contractului de finanțare numărul 32 din data de 01.09.2016.

Proiectul are o durată de 48 de luni și este confinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor”, Acțiunea 1.1.4 „Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD”, Tip de proiect „Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate”.

Valoarea totală a proiectului este de 8.910.531,86 lei, cu o valoare  totală eligibilă de 8.493.897,32 lei, reprezentând asistența financiară eligibilă nerambursabilă, din care 7.172.246,90 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și  1.321.650,42 lei din bugetul național.

Proiectul CAR-NK se derulează în parteneriat cu prestigioasa echipă coordonată de Prof. Torsten Tonn de la Universitatea Tehnică din Dresda.

Obiectivul principal al acestui proiect este dezvoltarea unor tehnologii avansate de imunoterapie personalizată în cancer, bazate pe celulele Natural killer (NK) purtătoare de receptori himerici de antigeni, urmând a se crea prima bancă de celule umane CAR-NK. Realizat cu sprijinul unei echipe internaționale, prin atragerea de specialiști din străinătate cu competență recunoscută, proiectul  va contribui  la creșterea participării României în domenii de cercetare la standarde europene și la crearea unui nucelu de competență  științifică  de înalt nivel în terapia cancerului.